ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

اعلان داوطلبی تهیه 75 ام بی انترنت مورد ضرورت دفاتر اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA/1398/NCB/NCS-003)شماره داوطلبی:      اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت ...
Read More

اعلان داوطلبی خریداری دوصد هزار لیتر تیل ،مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA/1398/NCB/G-002)       شماره داوطلبی:  اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت ...
Read More

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه عرضه خدمات تاییدی تذکره

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده ...
Read More
Loading...

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر