ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خریداری دوپایه جنراتور مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده ...
Read More

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد خریداری 650 پایه دستگاه اخذ بایومتریک با تجهیزات ملحقه آن

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع ...
Read More

اعلان داوطلبی خریداری کمره های امنیتی مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا ...
Read More
Loading...

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر