ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

1-3-730x300

جلسه‌ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، پلان توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

جلسه‌ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور آمادگی‌ها برای ...
Read More
vic_prisdent

معاون رییس جمهور: موضوع اقوام، جهت ثبت در تذکره الکترونیکی در کابینه فیصله خواهد شد

بعد از ظهر امروز سه شنبه 17 حوت 1395 همایون محتاط رییس عمومی ثبت ...
Read More
IMG_5294 copy

دیدار مشاور رییس جمهور از ریاست عمومی ثبت احوال نفوس

محترم رفیع الدین ملکزی مشاور ارشد رییس جمهور، محترم فرید فروز نماینده دموکراسی انترنشنل ...
Read More

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر