ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

Armored-Bullet-Proof-Mercedes

اعلان داوطلبی خریداری دو عراده موتر زرهی مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا ...
Read More
maxresdefault

اعلان داوطلبی بازداخلی خریداری تجهیزات امنیتی مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

شماره داوطلبی (ACCRA-015-1396) اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت ...
Read More
CM20161123-15855-24790

اعلان داوطلبی بازداخلی خریداری هفت پایه جنراتورمورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA-017-1396)شماره داوطلبی: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می ...
Read More

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر