شیوه ثبت و انحلال ازدواج

این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند ازدواج و طلاق خود را ثبت کنند

  • ثبت و انحلال ازدواج تنها با ارایه فورم درخواستی و کاپی نکاح‌نامه یا طلاق‌نامه شرعی، انجام می‌شود؛
  • آدرس ثبت دفتر ازدواج در نکاح‌نامه یا طلاق‌نامه شرعی تسجیل می‌گردد؛
  • متقاضی ثبت ازدواج یا انحلال آن می‌توانند زوج یا زوجه (شوهر یا زن) باشد؛
  • در حال حاضر این خدمات به‌طور رایگان ارایه می‌شود.