تماس با ما

شماره های تماس:                                   480 709 700 93(+)؛ 748 379 787 93(+)
ایمیل برای شهروندان خارج از کشور:            overseas.services@prd.gov.af
ایمیل شکایات:                                       complaints@prd.gov.af

فورم تماس با ما

نام شما (*):       

ایمیل شما (*):   

موضوع:            

پیام شما:          

موقعیت ما در نقشه گوگل/Google Map