توزیع کارت تولد به بزرگ‌سالان

این خدمات برای بزرگ‌سالانی است که می‌خواهند برای خود کارت تولد بگیرند

  • کارت تولد بزرگ‌سالان با ارایه فورم درخواست از جانب متقاضیان و در صورت مطابقت تاریخ تولد ارایه شده از جانب متقاضی با سن مندرج تذکره‌اش صادر می‌شود؛
  • تاریخ و معلومات بزرگ‌سالان در بانک معلومات مشخص ثبت شده و کارت تولد برای‌شان صادر می‌گردد؛
  • این کارت‌ها در حال حاضر به‌طور رایگان توزیع می‌شود؛
  • کارت تولد در حال حاضر به دلیل نبود سیستم؛ از سوی ادارات ثبت احوال نفوس ولایات صادر نمی‌شود و این نوع کارت‌ها تنها از سوی ریاست امور احصائیه در کابل صادر می‌شود؛
  • سیستم بانک معلومات ثبت تولدات در حال گسترش بوده و در آینده‌های نزدیک شهروندان از طریق مدیریت‌های عمومی ثبت احوال نفوس مراکز ولایات نیز کارت تولد را به‌گونه‌ی الکترونیکی دریافت نمایند.

 

لطفا فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!