دفاتر ولایتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس

کندز

کنر

لغمان

لوگر

میدان وردک

نیمروز

ننگرهار

نورستان

هرات

هلمند

خوست

دایکندی

زابل

سرپل

سمنگان

غزنی

غور

فاریاب

فراه

قندهار

کابل

کاپیسا

ارزگان

بادغیس

بامیان

بدخشان

بغلان

بلخ

پروان

پکتیا

پکتیکا

پنجشیر

تخار

جوزجان