معاون رییس جمهور: موضوع اقوام، جهت ثبت در تذکره الکترونیکی در کابینه فیصله خواهد شد

بعد از ظهر امروز سه شنبه 17 حوت 1395 همایون محتاط رییس عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی با استاد سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار نمود و ضمن ارایه معلومات لازم، از آمادگی کامل این اداره جهت توزیع تذکره الکترونیکی اطمینان داد.
رییس عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی هم چنین در باره لیستی را که در فضای مجازی منتشر شده و باعث تشویش اذهان عمومی گردیده است، به کلی رد کرد و گفت که این لیست از سوی اداره تذکره الکترونیکی صادر نشده و صحت ندارد.
همایون محتاط هم چنین ضمن اعلان آمادگی کامل این اداره برای توزیع تذکره الکترونیکی گفت که ریاست ثبت احوال نفوس پس از توشیح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس توسط رییس جمهور، آمادگی های خود را گرفته و تجهیزات لازم برای توزیع تذکره الکترونیکی موجود است و با حل پاره ای از مشکلات تخنیکی، پروسه توزیع تذکره را شروع خواهد کرد.
معاون رییس جمهور نیز در این دیدار ضمن تذکر اهمیت توزیع تذکره الکترونیکی گفت: توزیع تذکره الکترونیکی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی است و اراده جدی برای آغاز این پروسه در رهبری حکومت وجود دارد؛ زیرا آن را یک گام مهم در راستای حل مشکلات بنیادی کشور می داند.
وی هم چنین ضمن تاکید بر احترام به هویت تمام اتباع کشور گفت: موضوع اقوام قابل ثبت در تذکره الکترونیکی باید در هماهنگی با ادارات مربوطه به خصوص وزارت های اقوام و قبایل و عدلیه و فرامینی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث قرار گیرد و تصمیم گرفته شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: تعدیل قانون ثبت احوال یک ضرورت بود و اگر این تعدیل صورت نمی گرفت، روند توزیع تذکره هم چنان متوقف می ماند. وی گفت: هر گونه تصمیم در مورد اقوام قابل ذکر در تذکره الکترونیکی باید در کابینه مورد بحث قرار گیرد و به عنوان یک مصوبه به تصویب کابینه برسد.
معاون رییس جمهور در زمینه تطبیق عدالت و دفاع از حقوق شهروندی مردم اطمینان داد و از همه مردم افغانستان و رسانه ها خواست که از تصمیمات کلان حکومت حمایت نموده و با نقدهای سازنده خود رهبری حکومت را در راستای بهبود وضعیت موجود کمک کنند. وی دامن زدن به جنجال های قومی را به هر بهانه ای که باشد بر ضرر منافع ملی و مصالح مردم دانست و بر پرهیز از چنین مسایلی تاکید کرد.

برگرفته شده از صفحه فیسبوک معاون دوم رییس جمهور