رویدادها

Armored-Bullet-Proof-Mercedes

اعلان داوطلبی خریداری دو عراده موتر زرهی مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــه داوطلبی بازداخلی خریداری دو عراده موتر زرهی ،مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وشرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عملیاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع چهاراهـــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طوری سربسته ، الی تاریخ اول عقرب سال 1396 به مدیریت تدارکات ریاست ...
خواندن بیشتر
maxresdefault

اعلان داوطلبی بازداخلی خریداری تجهیزات امنیتی مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

شماره داوطلبی (ACCRA-015-1396) اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخلی خریداری تجهیزات امنیتی(16 سکنر ومیتل دیتاکتر) ،مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وشرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عملیاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقـع چهاراهی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طوری سربسته، از تاریــخ نشراعلان الی 6 عقرب 1396 ...
خواندن بیشتر
CM20161123-15855-24790

اعلان داوطلبی بازداخلی خریداری هفت پایه جنراتورمورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA-017-1396)شماره داوطلبی: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخــلی خریداری هفت پایه جنراتور ،مورد ضـرورت این اداره اشتراک نموده وشرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عملیاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع چهاراهـی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعـمل تدارکات طوری سربسته ، از تاریـخ نشر اعلان الی 6 عقرب 1396 به ...
خواندن بیشتر
SR5 Hi Rider Double Cab Pick Up Crystal Pearl

اعلان داوطلبی بازداخلی خریداری بیست عراده موترمختلف النوع مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA-014-1396)شماره داوطلبی: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخلی خریداری بیست عراده موتر مخلتف النوع (هایس صفرکیلومتر، هایلکس صفر کیلومتر) ،مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وشرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عمــلیاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع چهاراهـــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــــــطابق به شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طوری سربسته ، از تاریخ ...
خواندن بیشتر
prd

تفاهم‌نامه توزیع تذکره الکترونیک به کارمندان وزارت کار و روند ثبت معاومات و اخذ بایومتریک ورثه شهدا ومعلولان امضا شد

روند توزیع تذکره الکترونیک در هفته‌های آینده آغاز می‌شود. این مطلب را محترم همایون محتاط رییس عمومی اداره مرکزی ثبت‌ احوال نفوس طی مراسمی که به منظور امضای تفاهم نامه میان این اداره و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مقر این وزارت برگزار شده بود، بیان کرد. تفاهم‌نامه توزیع تذکره الکترونیک به کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و همچنان روند ثبت معلومات و اخذ بایومتریک ورثه شهدا و معلولان، با حضور ...
خواندن بیشتر