رویدادها

اعلام کاریابی

قرار که هم وطنان عزیز در جریان اند، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کمپاین سراسری توزیع تذکره عادی برای 10 ملیون تن از اتباع کشور را بزودی در سراسر افغانستان راه اندازی می نماید،  قرار است برای عملی سازی این کمپاین در سراسر کشور کارمندان قرار دادی استخدام گردد. ازین سبب اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در سراسر کشور به تعداد 3600 تن را بحیث کارمند قرار دادی (به مدت چهار ماه) جهت عملی سازی اهداف این کمپاین استخدام خواهد کرد، ...
خواندن بیشتر

7- اعلان داوطلبی: خریداری (25) قلم قرطاسیه باب

شماره داوطلبی: ACCRA/NIDC/1397/NCB/G-008 اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی  خریداری (25) قلم قرطاسیه باب مورد ضـــرورت این اداره، که محل تسلیم دهی اجناس در مرکز ولایت کندز می باشد اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عمــلیاتی اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعــمل ...
خواندن بیشتر

6- اعلان داوطلبی: خریداری (25) قلم قرطاسیه باب

شماره داوطلبی: ACCRA/NIDC/1397/NCB/G-007 اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی  خریداری (25) قلم قرطاسیه باب مورد ضـــرورت این اداره، که محل تسلیم دهی اجناس در مرکز ولایت کندهار می باشد اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عمــلیاتی اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعــمل ...
خواندن بیشتر
Loading...