استخدام

اعلان کاریابی برای بست های (3) اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به منظور تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد که 8 بست رسمی خویش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته، کار فهم و سپردن کار به اهل کار در پروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب ومعاشات قرار دهد، بناً به اطلاع آنعده اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های مذکور کاندید ...
خواندن بیشتر

اعلان کاریابی!

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، 28 بست قراردادی  خویش را برای ولایات هرات و ننگرهار، جهت استخدام کدرهای مجرب و تحصیل کرده، به اعلان می‌سپارد، از تمام داوطلبان محترم تقاضا می‌گردد، روی بست مورد نظر، کلیک کرده و لایحۀ وظایف را دانلود نمایند. در صورتی که واجد شرایط باشند؛ خلص سوانح، نقل اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را از تاریخ 1397/8/9  الی 1397/8/16 به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند و یا به شماره های ذیل به تماس شوند. از ...
خواندن بیشتر

اعلام بست ها

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بمنظور توزیع تذکره کاغذی به تمام اتباع کشور کمپاین سراسری توزیع تذکره کاغذی را راه اندازی نموده است، که تطبیق این کمپاین از طریق پروژه PMU  صورت می گیرد، ازین سبب پروژه PMU  جهت عملی سازی این کمپاین به تعداد 138 بست خویش را به اعلام می سپارد؛ داوطلبان محترم می توانند بعد از مطالعه لایحه وظایف بست های مورد نظر cv یا خلص سوانح خویش را الی شنبه مورخ 05/12/1396 به ایمیل آدرس ذیل ...
خواندن بیشتر
Loading...