د مړینو ثبت او پارچې صادرول

دا خدمتونه د هغو کسانو لپاره دي چې غواړي د متوفی پارچه تر لاسه کړي.

  1. د متوفي پارچه د مړي د نږدې خپلوانو له خوا د ګذر د وکیل یا د دوه برحاله مآمورینو د تصدیق وروسته د مړي نږدې خپلوانو ته صادریږي؛
  2. له فورمې سره یو ځای د متوفي د پېژندپاڼې اصلي او د غوښتونکي د پېژندپاڼې کاپي ضروري ده؛
  3. د متوفي د پارچې غوښتونکی باید د متوفي یو له لاندې خپلوانو (پلار، مور، لور، زوی، خور، ورور، نیکه او یا هم میرمن) وي؛
  4. اوس وخت کې دا خدمتونه په وړیا ډول ترسره کېږي.