د پیژندپاڼې اخیستل په انفردي توګه

دا خدمتونه د هغو وګړو لپاره دي چې عمر یې د اتلس (18) کلنۍ څخه پورته، او تر اوسه یې پېژندپاڼه نه وي تر لاسه کړي.

  1. د غوښتونکي شتون د نوې پېژندپاڼې اخستلو لپاره اړین دئ.
  2. غوښتونکئ کولای شي د پېژندپاڼې د لاسته راوړلو فورمه د نفوسو د احوالو د ثبت عمومي ریاست وېب پاڼې، د  پریزش له دفتر او یا د نورو ځایونو څخه تر لاسه کړي.
  3. د فورمې رنګه برخې خپله د غوښتونکي له لوري ډکیږي.
  4. د فورمې سپینې برخې د هغې سیمې د وکیل او یا د دوو دولتي مآمورینو له خوا ډک، تائید او ټاپه کیږي.
  5. د ګذر د وکیل، د کلي ملک او د دولت د مآمورینو، د برحالۍ تائیدي د اړوند مراجعو لخوا لازمي ده.
  6. د نوې پېژندپاڼې د لاسته راوړلو لپآره شپږ قطعې انځورونه اړین دي.
  7. د پېژندپاڼې غوښتونکئ دې فورمه د وکیل ګذر، د کلي ملک او یا د دولت د دوه برحاله مآمورینو د تآئید څخه وروسته، د اړوند ولایت په نظر کې نیولو سره په مستقیم ډول ټولې فورمې چې د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست له لوري غوښتل شوي د پذیرش دفتر ته وړاندې کړي.
  8. فورمه د پذیرش دفتر د کتنې وروسته د عمر د ټاکلو لپاره د عمر او بڼې د څرګندولو کمیټې ته ولېږدول شي.
  9. د پېژندپاڼې غوښتونکی باید د نږدې خپلوانو څخه د یوه تن (پلار، ورور، کاکا او د کاکا زوی) اصلي یا کاپي پېژندپاڼه، (فورمه، شپږ قطعې عکسونه او لس افغانۍ د هرې پېژندپاڼې بیه) د ځان سره ولري. او د پېژندپاڼې د لاسته راوړلو فورمه په یواځې توګه د پذیرش دفتر ته وسپاري. تر څو یې په مرسته د کورنۍ لړۍ پیدا او پاڼه کې نښې نښانې ولیکل شي.
  10. اړونده څانګه، غوښتونکي ته د پېژندپاڼې د فورمې د بیې تعرفې ورکولو وروسته، غښتونکی (۲۰ افغانۍ د پېژندپاڼو د دوو فورمو بیه) د عوایدو څانګې ته تسلیم او د تعرفې کاپي دې بېرته مربوطې ادارې ته وسپاري.

غوښتونکی کولای شي چې په ټاکل شوې نېټه د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې ته ورشي و خپله پېژندپاڼه د پذیرش دفتر څخه تر لاسه کړي.

د پیژندپاڼې اخیستل په انفردي توګه