د کندوز ولایت د نفوسو د احوالو ثبتولو عمومي آمریت

   پته: زیر دوره، د کندز ولایت نوې قومنداني، د نفوسو د احوالو ثبتولو عمومي آمریت | اړیکې شمېره: ۸۰۹ ۲۰۷ ۷۹۱ ۹۳+

پېښې/فعالیتونه

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.

انځورونه