لوړ عمر لرونکو وګړو ته د زېږېدنې کارت ثبتول

دا خدمتونه د هغو لوړ عمر لرونکو وګړو لپاره دي چې غواړي ځان ته د زېدنې کارت واخلي

  1. د لوړ عمر لرونکو لخوا د زېږېدنې کارت ترلاسه کولو لپاره د مشخصې فورمې ډکولو او د پېژندپاڼې سره یې د نېټې د پرتله کولو وروسته غوښتونکي ته کارت ورکول کېږي؛
  2. د لوړ عمر لرونکي شخص نېټه او مالومات په مشخص شوي ډیټابیس کې ثبت او غوښتونکي ته کارت ورکول کیږي.
  3. یاد کارتونه په اوس وخت کې په وړیا ډول وېشل کیږي؛
  4. د زېږېدنې کارت په اوس وخت کې د سیستم د نه لرلو په خاطر د ولایتونو د نفوسو د احوالو ثبتولو ادارو له خوا نه ورکول کیږي خو غوښټونکي کولای شي دا ډول کارتونه د حیاتي احصائې ریاست لخوا په کابل کې تر لاسه کړي؛
  5. د نویو زېږدونکو ماشومانو ثبتولو ډیتابیس د پراختیا په حال کې ده او په نږدې راتلونکي کې به افغان اتباع وتوانېږي د زېږېدو کارت د ولایاتو د نفوسو د احوالو ثبتولو عمومي مدیریتونو څخه په برېښنایي ډول ترلاسه کړي.